Materiály k Portálu VŠ

V zmysle záverov zo seminára Portál VŠ boli na univerzity zaslané informácie k povereniam k jednotlivým modulom (častiam) Portálu VŠ, metodický pokyn z UIPŠ, ako aj popisy modulov 1 – 3.
Projekt na rok 2008.
 
Fórum k Portálu je vytvorené na stránke www.eunis.sk, ako i na stránke www.portalvs.sk.

Metodicky_pokyn_Informacie_o_VS.doc
modul1.doc
modul2.doc
modul3_1.doc
Poverenia.doc