Bližšie informácie o konferencii UNINFOS 2015

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
a
združenie EUNIS Slovensko
Vás pozývajú
na medzinárodnú konferenciu
UNINFOS 2015
(Univerzitné informačné systémy)

Konferencia sa koná pod záštitou rektora SZU prof. MUDr. Petra Šimka, CSc.
v Banskej Bystrici

24. 11. - 26. 11.2015
AULA SZU, Bernolákova 8, Banská Bystrica

Program                                                  web                    Pozvánka v pdf
                                            anotácie, príspevky

24.11.2015  
Predkonferenčné aktivity: Seminár SIT 2015
  Zasadnutie Výkonného výboru EUNIS-SK
25.11.2015  
8.00 -   9.00 Registrácia účastníkov
9.00 - 16.00 Otvorenie konferencie, odborný program
16.00 - 18.00 Prehliadka mesta
17.30 - 18.45 Valné zhromaždenie EUNIS-SK
19.00 Spoločenský program
26.11.2015  
9.00 – 12.00 Odborný program
12.00 Ukončenie konferencie

Srdečne všetkých pozývame