Vitajte na EUNIS.sk

EUNIS Slovensko je združenie, ktorého poslaním je vytvárať pre slovenské vysoké školy platformu umožňujúcu a podporujúcu ich spoluprácu s cieľom navzájom si pomáhať pri zabezpečení kvalitných informačných systémov a riešení ďalších problémov v oblasti používania informačných technológií.                           Viac info tu.